خیابانهای محلات کارگری تهران و شهرستانها بدل صحنه نبرد فرزندان کارگران با نیروی سرکوبگر رژیم اسلامی گشته است. برغم کشته و زخمی شدن صدها تن، خیزش سراسری در حال اوج بوده و نیروی‌های نظامی و پایگاههای آنان در برخی مناطق تحت محاصره و تعرض تظاهر کنندگان قرار گرفته است.

ایجاد راهبندان و اقدامات دفاعی جوانان نقش مهمی در پیشروی اعتراضات ایفا کرده است. این اما هنوز آغاز مرحله جدیدی از نبرد است. این اقدامات باید با تشکیل گاردهای دفاع از محل زیست و کار همراه گردد. توهم دستیابی به پیروزی از مجرای یک قیام سراسری چند روزه، توسط احزاب و رسانه‌هایی تبلیغ میگردد که نه بدنبال برچیدن این نظام جهنمی، بلکه در پی تعویض هیات حاکمه و حفظ نظامی هستند که بیعدالتی و. دیکتاتوری بخشی از وجود لاینفک آن است.

نیروی‌های نظامی و گاردهای ویژه سرکوب در حال فروریزی و تلاشی هستند. امواج میلیونی اعتراضات و نبردهای حماسی در محلات کارگری‌ تهران و شهرستانها، بار دیگر قدرت عظیم طبقه کارگر و تاثیر حضور فرزندان آنان در خیزش را نشان داد.

زنان رزمنده! مشتهای کرده و فریاد‌های عاصی شما در پیشاپیش این نبرد،‌حمایت جهانیان را رقم زده است. میادین و خیانها را در تسخیر خود نگاه دارید. این شما هستید که باید نخستین گامها برای تشکیل گاردهای دفاع محلی را بردارید.

جوانان مبارز! تداوم اعتراضات شما در مدرسه و خیابان، پدران و مادر زحمتکش‌تان را به صحنه نبرد کشانده است. اکنون وقت آن است تا با تشکیل گاردهای دفاع از محیط زیست و کار ، تداوم دراز مدت این نبردها را ممکن سازید.

کارگران و زحمتکشان! اکنون که امواج اعتراضی فرزندان ما چاشنی یک نبرد انقلابی را به حرکت در آورده، و اکنون که خیزش چهره یک قیام سراسری بخود گرفته، این نبردهای خیابانی باید با تشکیل کمیته‌های اعتصاب و اعلان اعتصاب عمومی همراه گردد. اعتصابی که نه فقط چرخ‌های اقتصادی و اداری نظام حاکم، بلکه ماشین سرکوب آنرا نیز فلج خواهد کرد. تشکیل کمیته‌های اعتصاب در عین حال گامی در تدارک تشکیل شوراهای محل زیست و کار نیز میباشد. با برداشتن این گام تاریخی، قدرت عظیم طبقاتی مان را برای از میان برداشتن این رژیم خونریز بکار گیریم.

کارگران و زحمتکشان، فرزندان ما که سال‌های سال و به حق ما را بخاطر اشتباهات بزرگ در قیام پنجاه و هفت، سرزنش میکردند، اکنون در حال تکرار همان اشتباه ما هستند. فریادهای مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، هیچ چیز در باره آنچه باید بخواهیم نمیگویند. اکنون بر ماست که آنچه را که میخواهیم را فریاد برآوریم.

بسوی تشکیل گاردهای دفاع از محل زیست و کار

بسوی تشکیل کمیته‌های اعتصاب و اعلان اعتصاب عمومی

بسوی تشکیل شوراهای محل کار و زیست

زن، زندگی آزادی ـ اداره شورایی

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست ۱۶ مهر ۱۴۰۱

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: