به رغم کشتار آبان؛ به رغم اسارت هزاران جوان و به رغم پرپر شدن جوانان ما در زمین و آسمان، بار دیگر زبانه کشید شعله های آبان.

درود به شما دانشجویان،  درود به شما، فرزندان رزمنده کارگران!

هیچ چیز زیباتر و تسلی بخش تر از همبستگی، همدردی و ابراز محبت یک جنبش عظیم میلیونی، با بازماندگان و داغ دیدگان این سرزمین ویران نیست.  بیشک این روزهای حماسی، بر تارک زرین این خیزش تاریخی، خواهد درخشید. خیزشی  که با داغ دیدگان به سوگ نشست، تا برخیزد و سرود زندگی سر دهد. و چنین کرد.

شما نشان دادید که نمیگذارید که این خیزش عظیم تاریخی، بدل مراسم عزا و شیون گردد. شما نگذاشتید تا ماشین کشتار مافیای اسلامی، با عربده کشی های شهادت طلبانه و اسطوره سازی های مفتضحانه، جنبش عظیم عدالتخواهی را بسوی باتلاق سیاه  ناسیونالیسم ومیلیتاریسم سوق دهد.  شما نشان دادید که جست و خیزهای رذیلانه متحدان ریاکار نظام اسلامی و شاهی برای به کجراهه کشاندن این خیزش ره به جایی نخواهد بود. 

اگر جنایت پیشگان اسلامی بر این باورند که با کشتار جوانان ما قادر میگردند تا این خیزش عظیم و آزادی بخش را بدل به تجمّعات عزا در گورستان های اطراف شهرها کنند، سخت در اشتباه هستند. چرا که امروز هزاران تشکل و کانون اعتراضی در صفوف میلیونی کارگران، فرهنگیان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه، عزم انقلاب کرده است.  انقلابی که نظام سرمایه داری را نشانه رفته است. انقلابی که نه بد میخواهد، نه بدتر،  نه شاه میخواهد و نه رهبر. انقلابی که خواستار نابودی استثمار و ستم است. حال این ستمگر ، چه شاه باشد، چه رهبر.

به پیش فرزندان رزمنده!  نظام ننگین اسلامی در حال شکاف  و ریزش از درون است. با پیشروی جنبش اعتراضی و آشکار شدن تشتت میان سران جنایتکار رژیم، انسجام صوری نیروهای سرکوب گر، رنگ باخته و طیف وسیعی از سربازان به جنبش ما خواهند پیوست.  با تضعیف دستگاه سرکوب، راه برای تشکیل کمیته های اعتصاب و آغاز اعتصاب سراسری باز میگردد. در چنین شرایطی است که با تهاجم جوانان به مراکز نظامی و سیاسی، شوراهای محل زیست و کار و گارد های مسلح این شوراها  برپا میشوند.

به پیش فرزندان، هنوز نیمی از این راه پر نشیب را در پیش رو داریم. به اعتراضات خود ادامه دهید. اکنون در تمامی مراکز کار سراسر کشور، کم کاری همه جانبه حاکم است. بخش قابل توجهی از مراکز کار عملا در یک اعتصاب نیمه رسمی به سر میبرند. کانونهای اعتراضی کارگری در تدارک  ایست دادن به چرخهای صنعتی و اداری نظم موجود هستند. آینده نشان خواهد که قدرت واقعی در دست چه کسانی است. درست به همانگونه که کارگران فولاد فریاد بر آوردند، امروز طبقه کارگر، یک طبقه آگاه است، یک قدرت است. با پیشروی این خیزش و ابراز وجود جنبش سیاسی کارگری، ابعاد این قدرت عظیم طبقه ما آشکار خواهد شد. به پیش فرزندان شجاع!

فرهنگیان آزاده ، بازنشستگان متحد و زنان رزمنده،  با تداوم تجمّعات در اطراف دانشگاهها و میادین شهرها از دانشجویان حمایت کنید!

نان کار آزادی، شادی رفاه آبادی

برابری آزادی،  اداره شورایی

13 ژانویه 2020 – 23 دی 1398

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

فایل تصویری این فراخوان در صفحه فیس بوک کانون نشر انترناسیونالیستی

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: