هشت مارس از راه رسید. هشت مارس از راه رسید و زنان مبارز و سوسیالیست فریاد خود علیه بردگی بی مزد کار خانگی، علیه تبعیض سیستماتیک به زنان کارگر را رساتر میکنند. این فریاد اعتراض،  قدمتی به درازای کل تاریخ نانوشته جنبش زنان دارد. تاریخی که در آن،  نقش زنان در تولید نعمات و بازتولید جامعه انسانی، تحت سلطه فرهنگ مردسالار کتمان گشته است. هشت مارس رسید، آن هم در شرایطی که با نمایان شدن مجدد چهره مرد سالار جنگهای خانماسوز و کشتار و ویرانی جنگ اوکراین، میلیونها زن بدل به آوارگان جنگی گشته‌اند.

هشت مارس از راه رسید و بار دیگر هیاهوی تبلیغاتی احزاب سیاسی مردسالار بالا گرفت. هشت مارس از راه رسید و قدرتمداران بار دیگر با اشاره انگشت نشانه بسوی نهادهای طبقه حاکم، خواستار شرکت زنان در این نهادها میگردند. هشت مارس از راه رسید و همه آنانی که وجود سیاسی خویش را در کتمان تاریخ واقعی جنبش زنان میابند، دست به ابراز وجود زده و برای خود تاریخ مینویسند. هشت ماه از راه رسید و در این روز، فمینیست‌های اسلامی و غیر اسلامی، خواستار ادغام زنان در بازار ارزان کار شده و دست به تبلیغ فرآورده‌های ایدئولوژیک خود میزنند.

همه این حقایق نشانگر این است که روز هشت مارس نیز به مانند سنت اول ماه مه، به تصاحب طبقه حاکم در آمده است. اینجنین است که ما زنان ناگزیر هستیم تا در این روز، یک حقیقت تاریخی را فریاد زنیم. این حقیقت که سنت هشت مارس بوسیله زنان سوسیالیست و کارگر برای اتحاد و همبستگی و مبارزه مستقل زنان علیه بیعدالتی‌ها بنیان گذاشته شد. این حقیقت که روز زن، نه روز جشن زنان بورژوا، بلکه روز تشدید مبارزه زنان سوسیالیست و عدلتخواه علیه استثمار و تبعیض به زنان است.

امروز در ایران،  جنبش زنان در پیشاپیش یک نبرد تاریخی قرار دارد. امروز زنان، پیشگامان سازمانیابی  اعتراضات اجتماعی بر علیه  رژیم ضد زن جمهوری اسلامی قرار دارند. نبردی که موجب پیشروی کل جنبش استثمار شوندگان شده و دگرگونی جامعه و رهایی آن از فرهنگ مردسالار را میگشاید.

زنده باد جنبش رهايی زن از اسارت تبعیض و استثمار

زنده باد جنبش رهایی انسان از اسارت بردگی مزدی

تشکیلات کارگران انترناسيونالیست

۱۷ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۷ مارس ۲۰۲۲

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: