جنگ اوکراین، جنگ میان غول‌های سرمایه‌داری جهانی برای تقسیم مجدد مناطق و بازارها است. تنها یک جنبش ضد جنگ در سراسر جهان میتواند به این توحش پایان دهد. علیه جنگ، علیه سرمایه‌داری.

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: