تلخیص و ترجمه – متن از سایت سازمان مرکزی کارگران سوئدا

سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکالیست امروز اعلام کرد که جایزه سال 2013 سیویل‌کوراژ به آتبین کیان ( بهمن البرزی) و ایرج یکه روستا ( محمد کشاورز) کارکنان مجتمع مسکونی با معلولیت های خاص در بخش درمان و خدمات اجتماعی کمون پارتیله تعلق میگیرد. اهداء این جایزه در روز شبنه دوازدهم اکتبر، ساعت پانزده در اولاف پالمه پلاتس واقع در گوتنبرگ از طریق شعبه این سازمان صورت میگیرد.

همه ساله در چنین روزی مراسمی تحت عنون جشن روز سیویل‌کوراژ وشجاعت توسط سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکالیستها در شهرهای مختلف سوئد برگزار میگردد. این مراسم به یاد بود جان باختن یکی از فعالین این سازمان بنام بیورن سودربری که توسط یک نازیست دردوازده اکتبر سال 1999 ترور شد بنیاد گذاشته شده است.

جایزه سیویل کوراژ به یک یا چند نفر که با شجاعت بر علیه بی عدالتی و شرایط دشوار محیط کار مقاومتی سازمان داده باشند اهداء میگردد.

دبیر سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکالیستها، لیو مارند، در باره تصمیم این سازمان جهت ارائه جایزه مزبور به ایرج و آتبین مینویسد که: « آنان به رغم خطراتی که متوجه شان بود ، با شهامت بر نظرات خود راجع به محیط کار ایستادگی کردند. آنان خواستار بهترین شرایط زیست و کار برای همه کارکنان, اشخاص با معلولیتهای خاص و بستگان آنان بودند. آنان همچنان درحال مبارزه برای دمکراسی در محل کار هستند.»

ایرج و آتبین در ماه فوریه سال جاری مورد مجازات تعلیق شغلی از مجتمع مسکونی ملبی گوردن قرار گرفتند. دلیل این مجازات ارسال یک نامه سرگشاده توسط نماینده کارگران، آتبین کیان به مدیریت بود که در آن خواستار تحول در کار و فعالیت پداگوژیک محل کار خود شده بودند.

ایرج یکه روستا میگوید که: « ما با اشخاص دارای معلولیت های خاص کار میکنیم که در شرایط ضعف اجتماعی بسر میبرند. کارکنان این بخش اقدام به تکامل روشهای کار پداگوژیک کردند. ما بر این باوریم که باید به دانش تجربی کارکنان توجه شده و حرف های آنان شینده شود. ما یک سیستم ثبت کردار و رصد کردن ناهنجاری های رفتاری ایجاد کردیم. ما یک انجمن متشکل از کارکنان و بستگان اشخاص با معلولیت های خاص ایجاد کرده و به دفعات از طریق نامه سرگشاده به مجلس محلی شهر خواستار تغییرات اساسی و بهبودی شرایط کار و بهبود شرایط زیست آنان شدیم. اما زمانی که پیام و نظرات ما به گوش کارگران در مراکز دیگر کار شهر رسیده بود و کارکنان در بعدی وسیعتر مشغول گفتگو و اتحاد سراسری بودند، مسئولین محلی با سرکوب و اخراج ناگهانی من و آتبین به مقابله با این حرکت پرداختند.

ایرج در مصاحبه مطبوعاتی خود حول برگزیده شدن خود و آتبین برای دریافت این جایزه حول مبارزات جاری میگوید که : « نکته اساسی در این باره این است که اختصاص این جایزه به ما و جنبش یاد شده بیش از هر چیز نشانگر این حقیقت است که تلاش کمون پارتیله برای تحمیل سکوت بر محیط کار و ایزوله کردن مبارزات ما با شکست کامل مواجه گشته است. مسئله در این جا مربوط به شهامت در محیط کار است. این ما و کارگران همراه ما هستند که عزم ایستادگی و نه گفتن به سرکوبگری خریداران نیروی کار را کرده ایم»

سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکالیستها در توضیح و استدلال تصمیم خود برای اهدای جایزه شهامت، سیویل کوراژ سال 2013 به ایرج و آتبین اظهار میدارد که:

« ایرج و آتبین بطور هدفمند و سیستماتیک برای دمکراسی در محیط کار، برای شکستن سکوت در محل کار و برای دخالت و مشارکت کارکنان در روند تصیم گیری ها فعالیت کرده اند. آنان یک همبستگی کارگری عمومی را بنا کردند. یک همبستگی عمومی کارگری که بهترین ها را برای همگان, از کارگران تا اشخاص ناتوان و حتی بستگان آنان، میخواستند. آنان برغم کارشکنی مدیران و مسئولین، تن به سکوت ندادند.

در زمانه ای که بیش از پیش آشکار میگردد که محیط های کارگری در خارج از ساختار دمکراسی جامعه حاضر قرار دارند، ایرج و آتبین بطور خستگی ناپذیری نبرد علیه فرهنگ سکوت را به پیش بردند. فرهنگی که بر محیط های کارگری ما حاکم است.

ایرج و آتبین شایسته دریافت جایزه سیویل‌کوراژ یادبود بیورن سودربری هستند. امید ما این است که دیگران نیز راه آنان را برای شکستن سکوت در محیط کار برگزینند. همه ما باید راه ایستادگی بر حقیقت را برگزینیم. نکته همانا نشان دادن راه همبستگی وشهامت جمعی است.»

مراسم روز سیویل کوراژ دوازده اکتبر در شهرهای مختلف برگزار گردید. در استکهمل بیش از سیصد نفردر ساعت هجده در مدبوریارپلاتسن تجمع کرده و سپس با مشعل بسوی لامانو حرکت کردند. در این مراسم برنامه‌های متعددی اجرا شد و دبیر سازمان مرکزی کارگران سندیکالیستهای سوئد سخنرانی کرد

در گوتنبرگ مراسم جشن و اهدای جایزه به آتبین کیان و ایرج یکه روستا شعبه گوتنبرگ سازمان مرکزی کارگران سوئد سندیکالیستها در ساعت پانزده بعد از ظهر شنبه دوازده اکتبر برگزار گردید. در این نشست اعضاء هیئت مسئولین سندیکالیستهای گوتنبرگ و تعدادی از اعضای کانون کارگران پارتیله شرکت داشتند. مراسم با سخنرانی آتبین و ایرج و گفتگوهای جمعی پایان یافت.

در نورشوپینگ تجمعی در ساعت چهارده در هورسال پارکن صورت گرفت. سباستین مسئول تشکیلات شهر نورشوپینگ در یادبود بیورن سودربری و همچنین در باره مبارزه کارگران پارتیله و نقش سازمانگرانه ایرج و اتبین در مبارزه سازمانیافته چند ساله اخیر در شهرک مزبور سخنانی ایراد کرد.

در اوپسالا نیز تجمع چندصدنفره‌ای نیز در شهر اوپسالا در اونگدومنس هوس در ساعت شانزده، صورت گرفت. دبیر سازمان مرکزی کارگران سوئد سندیکالیستها در این شهر برای تجمع کنندگان سخنرانی کرد

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: