سرکوب اعتراضات کارگری توسط سیاستمداران محلی شهرک پارتیله در سوئد، و اقدام کارفرما در اخراج ناگهانی آتبین کیان نماینده کارگران و ایرج یکه روستا مشاور آموزشی و روش کار در مجتمع‌های مخصوص افراد با معلولیت های خاص را محکوم میکنیم. سیاستمداران و مدیر پرسنل خدمات درمانی و آموزشی شهرداری پارتیله سوئد با اقدامی غیر معمول و غیر قانونی اقدام به اخراج فوری نماینده کارگران و مشاور آموزشی کارگران بخش خدمات و حمایت از اشخاص با معلولیت های خاص (LSS) دست به سرکوب مبارزه مستقل کارگران این شهرک زد. از سوی دیگر، همکاران آنان با حرکتی هماهنگ فراخوان به کشاندن اعتراضات از محل کار به جامعه کرده و بنا به نوشته روزنامه یوته بوری پستن، قرار است تا یک گردهمایی و تظاهرات کارگری در میدان مرکزی شهر گوتنبرگ بر علیه سیاستمداران و کارفرمای شهرک پارتیله برگزار گردد.

در روز 25 فوریه رئیس پرسنل شهرداری پارتیله و مدیر بخش خدمات و حمایت معلولین در مجتمع مسکونی اشخاص با معلولیت های خاص حاضر شده و آتبین کیان نماینده کارگران و ایرج یکه روستا مربی روش های ارتطباط و آموزش اشخاص با معلولیت های خاص را از کار اخراج کرد.این اقدام در پی یکدوره طولانی از مبارزات متشکل در چند محل کار این شهرک و سپس تشکیل انجمن مستقل کارگری و انتشار شماره اول این نشریه و همزمان با ارسال نامه سرگشاده نماینده کارگران به سیاستمداران صورت گرفت. بنا به قوانین کار سوئد، اخراج پرسنل باید تابع قراداهای جمعی و قوانین سوئد باشد. بنا به این قوانین اخراج فوری پرسنل از محل کار ممنوع بوده و چنین اقدام تنها در وضعیت بسیار استثنایی و دخالت نهادهای خاصی ممکن میگردد. بطور مثال زمانی که یک فرد شاغل در محیط کار،‌ موجب بروز خطر جانی و فوری برای دیگران گردد. و در چنین شرایطی، چنین امری باید با دخالت پلیس جهت حفظ امنیت جانی دیگران توام گردد. از همین رو حضور مقامات محلی در محل کار و اخراج فوری مشاور و راهنمای اموزشی کارگران و نماینده آنان، که هردو علاوه بر برخورداری از حقوق قانونی کارگری، بدرجه‌ای از مصونیت شغلی برخوردار هستند، موجب واکنش مدیای سوئد و اعتراضی عمومی کارگری گشته است.

حقیقت این است که این اقدام با هدف سرکوب اعتراضات کارگری شهر و مرعوب کردن مبارزه مستقلی است که در خارج از ساختار رسمی و اتحادیه‌ای شکل گرفته است. این مبارزات تا هم اکنون نیز محصور در محیط کار نبوده و به یمن سازماندهی مستقل، کارکنان پرسنل توانسته‌اند تا با اقدامی سریع و گسترده،‌ انجمن کارگری محل کار، فراخوان به تجمع اعتراضی در مرکز شهر گوتنبرگ دهند. همزمان گروههای حمایتی با ابراز وجود در رسانه‌های اجتماعی برای دفاع از ایرج و آتبین ابراز وجود کرده و دست به جمع آوری طومار و سازمانددهی اعتراض علیه قدرت محلی زده اند.

نامه سرگشاده کارگران به سیاستمداران محلی، ضمن افشای بخشی از فساد اداری روسا و مدیران، بشدت از آنان انتفاد کرده و کارکنان را به اعتراض در محیط کار فرا خوانده بود. جمع آوری طومار اعتراضی ارسال نامه سرگشاده به کارفرما و سیاستمداران, امری متداولی در سنت اعتراضات کارگری سوئد نبوده و چنین اعتراضاتی عمدتا از مجرای اتحادیه‌ها یا تشکل‌های کارگری رسمی و با کنترل از بالا صورت میگیرد. اما طی سالهای اخیر، نه فقط چنین سنت اعتراضی در میان کارکنان بخش درمان و آموزش در شهرک پارتیله متدوال شده. بلکه نشانه‌های شکل گیری تشکل‌های محل کار و سازماندهی اعتراضات از پایین نیز آشکار گشته است. چنیش شیوه‌آی از مبارزه از یک منظر قابل توجه و تامل است. بنا به قراردادها سه جانبه و قوانین کار در صورت، اختلاف میان پرسنل و کارفرما از طریق مذاکرات میان کارفرما و اتحادیه کارگری به بحث گذاشته شده و در صورت عدم توافق، اتحادیه‌ها اشکل معین و کنترل شده‌ای از اعتراض محدود و مورد توافق در قرار داد جمعی را به اجرا میگذارند. بنا به همین قوانین کارگری، هر گونه تعرض از پایین به هنگام جاری بودن مذاکره میان اتحادیه کارگری و کارفرما، ممنوع بوده و کارگران و کارکنان در صورت سرپیچی و تعرض بطور اتوماتیک استخدام و شغل خود را از دست میدهند. در شهرک پارتیله اما روش‌ها و استراتژی مشخصی از مبارزه کارگری تجلی یافته و با تداوم این اعتراضات و سیاسی شدن اعتراض کارگری، این محدودیت‌های قانونی دور زده شده است. امری که همچون یک پیشرفت در شیوه و استراتژی مبارزه کارگری و ارتقاء درچه سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری در سوئد تجلی یافته است. اشکل جدید اعتراضی و حرکت از پایین و دور زدن اتحادیه‌‌ها و دیگر ابزارهای مهار و کنترل مبارزه کارگری، در عمل نقش این ابزارها بعنوان پلیس و کنترل کننده اعتراضات کارگری در محل کار در سوئد فعالیت با دشواری مواجه ساخته است. این امر نشانه اتحاد مستحکم کارگران و پرسنل محیط های مختلف کار و اقدامات مستقیم آنان, بر علیه کارفرمایان است. روزنامه سراسری یوته بوری پست ضمن تهیه گزارشی از مبارزات جاری و واکنش مقامات محلی به نامه ارسالی کارکنان به سیاستمداران، خبر فراخوان انجمن کار پداگوژیک به برگزاری گردهمایی کارگری در مرکز شهر گوتنبرگ را منتشر کرده است. تجمعی که با موفقیت برگزار شد و در آن ایرج و آتبین و تعداد دیگری از معتمدین کارگری شهرک پارتیله و گوتنبرگ سخنرانی کرده و به افشاگری سیاست ضدکارگری دولت وکارفرما پرداختند. همین اکنون گروه کار حمایت از ایرج و آتبین با خواست فوری برگشت ایرج و آتبین به محیط کار، اخراج فوری روسا و مدیرانی که در این اقدام دست داشته، و عذر خواهی سیاستمداران شهرک از اینان و همکارانشان، در حال سازماندهی سلسله اعتراضات و تجمعات کارگری در گوتنبرگ و دیگر شهرهای سوئد میباشند.

زنده باد مبارزه مستقل کارگری

پیش بسوی سازمانیابی سیاسی جنبش اعتراضی کارگران

۲۰ مارس ۲۰۱۳

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: