ماه: اکتبر 2022

نبردهای خیابانی و قیام‌های شهری، مرحله نوینی از خیزش سراسری

نبردهای حماسی و قیام‌های شهری دیروز و امروز، خیزش سراسری را وارد مرحله نوینی کرده است. مراکز کار هم اکنون در آستانه یک اعتصاب اعلام نشده قرار گرفته‌اند. جوانان میکوشند…

تداوم اعتراضات در تهران و شهرستانها، یکشنبه ۲۴ مهر

امروز نیز دانشگاهها و مدارس کشور مرکز ثقل تجمعات اعتراضی دانشجویان و دانش آموزان بود. علاوه بر شعارهای معمول، شعارهایی نیز در اعتراض به کشتار زندان اوین داده شد با…

بر افراشته باد پرچم جنبش مستقل و انقلابی زنان و استثمار شوندگان

امواج خروشان خیزش فرزندان کارگران، همچنان در تلاطم است. در پانزدهمین روز خیزش سراسری، ایران صحنه مقاومت پر شور جوانان در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی بود. آدمکشان رژیم اسلامی با…