موج اخیر خیزش اعتراضی، عصیان گرسنگان و توده‌های به ستوه آمده از سرکوب و استثمار مافیای سرمایه‌داری اسلامی است. خیزشی است علیه سرشکن کردن هزینه‌های ماشین نظامی و جنگی رژیم بر دوش کارگران و زحمتکشان. با ایجاد کانونهای اعتراضی در محل کار و زیست و تشکیل کمیته‌های اعتصاب، راه را برای زمین گیر کردن ماشین کشتار و سرکوب رژیم اسلامی از طریق اعتصاب سراسری باز کنیم.

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: