بدنبال اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران مبارز و متحد  در پارس جنوبی و پالایشگاه آبادان حکومت نیروی سرکوب خود را به عسلویه آورده و شماری از کارگران را  بازداشت  کرده. هدف رژیم، حفظ فضای امنیتی در محیط کار و ممانعت از اقدام متحدانه کارگران برای سازماندهی اعتصابات سراسری است. برغم هجوم  وحشیانه نیروهای امنیتی به کارگران، اعتراضات آنان در عسلویه با خواست آزادی همکارانشان تداوم دارد. اسامی تعدادی از دستگیر شدگان عبارت است از: مهدی جهانبخشی – علی محمودی – هادی مولایی – نورعلی بهادری – فرید کوراوند – کامبیز مهمدی – شاهین نجفی – احمد پور – فرشید مرادی – علی شاپوری و امید کوراوند”.

یک روز بعد از هجوم نیروی سرکوب و دستگیری کارگران عسلویه ، یعنی چهارشبنه کارگران سایت پیروشیمی بوشهر و فاز چهارده  مجدد دست به تجمع و اعتراض زدند که این تجمع نیزمورد بورش نیروهای سرکوب قرار گرفته و تعداد دیگری از کارگران بازداشت شدند.

همزمان با تجمعات اعتراضی کارگران نفت و پتروشیمی، دهها مراکز کار دیگر، از جمله کارگران فولاد کاوه در بندرعباس  تجمعات اعتراضی مشابه برگزار کردند.

کارگر محل کار در مناطق و شهرهای مختلف یا بطور رسمی دست به تجمعات اعتراضی میزنند و یا در شرایط اعتصاب غیر رسمی و کم کاری مشهود، در تدارک سازماندهی خود برای رسمیت دادن به اعتراضات خود هستند.

جنبش کارگری، با آگاهی به خصلت  و چشم انداز خیزش اخیر زمانی بطور سازمانیافته و سراسری عمل خواهد کرد که این اقدام منجر به ضربه نهای و فلج کامل رژیم در حال فروپاشی عمل کند. امری که به حکم شرایط عینی کارگران،‌ باید بمثابه اقدامی ممکن و ضروری صورت گیرد.  زنده باد مبارزه مستقل و متشکل طبقه کارگر

بسوی تشکیل کمیته های اعتصاب

بسوی اعتصاب سیاسی سراسری

زن زندگی آزادی – اداره شورایی

۲۰ مهر ۱۴۰۱

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: