بحث و تبادل نظر و تجارب حول مبارزه مستقل و خارج اتحادیه‌ های رسمی در محل کار

مبارزات جاری موجود در محل کارتوسط کارگران مبارز و جمع‌های گمنام کارگری سازماندهی میشود. وجه مشترک این جمعهای کارگری٫ تلاش برای اتحاد و نمایش مبارزات جاری در محل کار است. اما این تلاش دائمی اغلب در جنگلی از دستگاههای فکری ساخته و پراخته شده توسط دستگاه آموزشی سیستم موچود به بیراهه کشیده میشود. امروزه دهها «مارکس‌ایسم» مدعی تئوری حقیقی مبارزه طبقاتی وجود دارد. بنابر ادعای تولید کنندگان این مارکس-ایسم‌ها مشکل عدم کارکرد تئوری‌های یاد شده در نزد فونکسونرها٫ یعنی کسانی که بنا به تعریف باید تئوری {انقلابی} را عملی کنند٫ میباشد. فونکسونرها نیز به نوبه خود انگشت اشاره را بسوی کمبودهای اتحادیه‌های کارگری دراز میکنند. کمبودهایی که بقول آنان باید با رادیکالیزه کردن این اتحادیه‌ها جبران شود. اما آنچه جزو تجربه روزمره ما کارگران است عبارت است ازرقابت تعدادی احزاب و سازمانها که برای به چنگ آوردن رهبری اتحادیه با هدف مهار و به انحراف کشاندن مبارزه کارگران.

گردهمایی مورد نظر ما در پی کشف یک «مارکسیسم حقیقی» و یا تئوری صحیح سیاسی {مد روز شده} که باید بدرون طبقه کارگر برود نیست. ما بدنبال یک خط «نوین» ایدئولوژیک نیز نیستیم. ما میخواهیم تا بر اهمیت اساسی اقدام مسقتیم کارگران در محل کار تاکید کرده و خواستار تبادل تجربه و نظر میان جمعهای کارگری در این زمینه میباشیم. اما ما مانعی در طرح چشم‌اندازها و نظراتی که ارتباط منطقی و واقعی با معضلات و پرسش‌ّهای مطرح مبارزه جاری کارگری دارند نمی‌بینیم. بدیهی است که چند و چون چنین معضلاتی می‌بایست توسط همین جمعهای مبارز کارگری مورد بحث قرار گیرد. اگر شما خواهان شرکت در این کنفرانس کارگری هستید لطفا ضمن معرفی خود و موضوعی که مایل به بحث و معرفی آن هستید تا تاریخ ۲۰ سپتامبر به نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

ما خود مایل هسیتم تا موضوعات زیر را مورد بحث قرار دهیم. اگر شما پیشنهادی برای بحث حول موضوعات دیگری نیز دارید میتوانید همراه تقاضای خود برای شرکت در کنفرانس کارگری برای ما ارسال کنید. موضوعات پشنهادی ما برای بحث در کنفرانس عبارتند از

– چگونه مبارزات پراکنده کارگری در محیط‌های کار را به مبارزه‌ای متحد تبدیل کنیم

– روشهای کارفرما برای متفرق کردن و به انحراف کشاندن مبارزه کارگری چیستند

– نقش اتحادیه‌های کارگری چیست و چگونه با کارشکنی کارفرما از طرثق اتحادیه‌ مقابله کنیم

– چگونه میتوانیم از ایزوله شدن مبارزه کارگری در یک محل کار جلوگیری کنیم

– چه راههایی برای بدل کردن اعتراضات محیط کار به یک جنبش زنده و متحد وجود داردـ

از شرکت شما در این نشست کارگری بگرمی استقبال میکنیم

کانون کارگران پارتیله ( انجمن کار پداگوژیک)

پیوند تماس و ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس کارگری

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: