در پی ریزش برج متروپل آبادان دهها نفر در زیر آوارهای مرگ آفرینان مافیای سرمایه‌داری اسلامی زنده بگور شده و صدها تن از بازماندگان این جانباختگان به سوگ نشستند. برج و باروهای سرمایه‌داران، انجا که شهرها را آذین میکنند، بر ویرانه‌های زندگی جهنمی ما کارگران پا برجا هستند و آنجا که به یمن طمع بی پایان این زالوصفتان، ویران میشوند، مرگ و ویرانی را برای ما به ارمغان میاورند. هم کار آفرینان سرمایه و هم کارفرمایان مانده در زیر آوار این مافیا، جز زنده بگوری و یا مرگ تدریجی راهی برای ما باقی نگذاشته‌اند. مسبب اصلی این فاجعه نظامی است که در آن خیل عظیمی از انسانها، بدلیل تمرکز و انباشت بیش از حد سود و ثروت در دستان ناپاک معدودی، حتی بعنوان بردگان مزدی نیز محسوب نمیگردند. نظامی که در آن، بیرون کشیدن پیکرهای مجروح انسانها از زیر آوارهای مخروبه مافیای اسلامی، غیرسود آور محسوب میشود. نظامی که کار آفرینان آن منشاء مرگ و سیاهی هستند و نظم آفرینان آن، گروههای کشتار و شکنجه. چنین نظامی لایق انهدام است. روزهای آتی، بی شک روزهای گسترش اعتراضات و اعلام همبستگی سراسری با آبادان خواهد بود. برای همبستگی با آبادان، پیش بسوی اعتراض سراسری در ایران! علیه سرمایه‌داری. برای برپایی سوسیالیسم و برای اداره شورایی جامعه!

۲۷ ماه مه ۲۰۲۲

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست   

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: