اهدای جایزه سیویل کوراژ از طرف سازمان مرکزی کارگران سوئد – سندیکالیستها موجب توجه و واکنش گروههای مبارز کارگریُ رسانه‌ها به این واقعه شد. این امر، در شرایطی که کارفرما توان توان خود را برای اتهام زنی و محرومیت این مبارزان از محیط کار بکار میبرد، یگ پیشروی میهم در مبارزه جمعی محسوب میگردد. روزنامه شهری که رفقا ایرج و آتبین در آن ساکن بوده و از معتمدین کارکنان آنجا بحساب میایند، واقعه اهداء جایزه سیویل کوراژ یه ایرج و آتبین را با تیتر درشتی در صفحه اول خود چاپ کرده است. مدیر کل پرسنل شهری پارتیله نیز طی پرس و جویی مطبوعات در یک روزنامه درج گردیده است.

انعکاس اهدای جایزه سیویل کوراژ سازمان کارگران سوئد در سال ۲۰۱۳ به ایرج و آتبین جو و روحیه مبارزاتی کارگران این شهرک را تقویت کرده است.

بحث روز بخشی از مطبوعات سوئد در باره اهداء جایزه سیویل‌کوراژ سازمان مرکزی کارگران به ایرج و آتبین سیاستمداران و کارفرمایان شهرک پارتیله را بزحمت انداخت. روزنامه شهر پارتیله طی گزارشی به شرح مجدد رخدادهای مربوط به اخراج آتبین و ایرج پرداخت. روزنامه نوشت رئیس و مدیر عامل کل پرسنل شهری بعد از دریافت نامه سرگشاده تند و سنگین نماینده کارگران آتبین کیان شخصا به محل کار آنان رفته و دست تعلیق شغلی آنان زد.

امروز همین شخص مدیر عامل در پاسخ به سئوال روزنامه شهر پارتیله اظهار میکند که « تلاش ما این است تا موضوع بصورت یک توافق مالی و پرداخت معینی خاتمه یابد. اما اگر طرفین مذاکره به توافق نرسند پرونده به دادگاه عالی کار ارجاع میگردد.»

اکنون اتحادیه مرکزی کارگران سوئد از اقدام شجاعت آمیز ایرج و آتبین تقدیر کرده و توصیه میکند تا دیگران نیز مبارزه و پایداری آنان را الگوی خویش قرار دهند. این روزنامه از قول ایرج نوشت که « دریافت جایزه سیویل کوراژ بیش از هرچیز نشانگر آن است که کارفرما و سیاستمداران شهر در انحراف افکار عمومی و ایزوله کردن ما و مبارزات همکاران ما با شکست کامل مواجه گشته‌اند. مسئله این است که ما و همکاران‌مان مصمم هستیم تا در مقابل زورگویی و تحمیل شرایط مشقت‌بار کار ایستادگی کنیم»

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: