به رغم قرق شدن میادین و خیابانهای شهری توسط خودروهای نیروی نظامی و برغم یورش وحوش اسلامی به محلات و خانه هاو دستگیری صدها نفر، اعتراضات همچنان تداوم دارد. امروز ۲۹ مهر همزمان با گسترش اعتصابات کارگری، اعتراضات خیابانی با اشکالی متنوع تداوم داشت. علاوه بر تجمعات دانشجویی و تظاهرات در زاهدان و تبریز، بانگ شبانه محلات متعدد شهرها را نیز در بر گرفت.

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: