امروز نیز شهرهای ایران دستخوش أمواج خیزش سراسری بود. افزون براعتراضات سراسری دانشجویان و جوانان محلات تهران، ، کرج، کرمانشاه، سنندج، سقز ، بوکان و دیگر شهرهای ایران،‌ گروههای متعددی از جوانان اعتراضات نمادینی برای گرامیداشت یاد جانباختگان جمعه خونین زاهدان سازمان دادند. روزی که در آن ‎حداقل ۹۲ انسان توسط جمهوری اسلامی کشته شدند که دست کم ۱۳ نفر از آنها کودک بودند. امروز با گذشت  چهل  روز از جنایت جمعه ۸ مهر، دانشجویان و جوانان معترض، به اشکال مختلفی یاد جانباختگان جمعه خونین زاهدان، بویژه یاد خدانور لجه‌ای  را گرامی داشتند. اقدامات سازمانیافته جوانان از سویی نشان داد که این جنایت  هرگز فراموش نخواهد شد و از سوی دیگر بیانگر حقیقت مهمتری بود. این حقیقت که فضای سیاسی ایران بعد از موج خیزش اعتراضی اخیر دستخوش یک تحول مهم شده و هیچگاه به دوره پیشین باز نخواهد گشت. چرا که ریزش دیوار اختناق و ارتقا درجه سازماندهی دانشجویان و فرزندان کارگران در حال گشایش راه برای ورود تدریجی این جنبش به یک مرحله انقلابی است. مرحله‌ای که در آن سرنوشت قطعی جنبش انقلابی با رویارویی دو آلترناتیو متضاد بالایی‌ها و پایینی ها رقم خواهد خورد.

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: