اعتراض متکی بر عمل مستقیم در محیط شهرک پارتیله رو در حال گسترش است. بنا به گزارشات رسیده از همکاران ما،‌ سکوت سنگین حاکم بر محیط کار که در سوئد بدل به یک فرهنگ کاری شده، در حال شکستن است. اعتراضات که معمولا توسط اتحادیه کارگری و از بالا مهار راهکارهایی برای ابراز وجود مستقل پیدا میکند.

در ماه گذشته سه تن از مدیران بخش خدمات شهرک پارتیله بدلیل اعتراضات کارگری برکنار شده اند. مطبوعات مزدبگیر شهری نیز ناگزیر گشته‌اند تا نامه‌های سرگشاده پرسنل را انتشار دهند. طی چند هفته گذشته بیش از چند نامه شرگشاده به سیاستمداران در روزنامه شهر پارتیله منتشر گشته است. در آخرین نامه مربیان آموزشی و معلمان شهرک پارتیله سیاستمداران و کارفرمایان مورد اعتراض شدید قرار گرفته و والدین دانش آموزان به اعتراض مستقیم فرا خوانده شده اند. در هفته گذشته دو تن از پرسنل بخش خدمات برای سالمندان طی یک اعتراض مستقیم فساد اداری در میان مدیران و کارفرمایان را برملا کرده و یک رسوایی دیگر را به مطبوعات شهر کشاندند. روزنامه یوته بوری پستن از قول آنان نوشت که این پرسنل با قربانی کردن شغل خود خواستند تا صدای اعتراض‌شان به گوش همگان برسد. لازم به ذکر است که اعتراضا سازمانیافته کارگری در سوئد همواره توسط اتحادیه رسمی و دولتی و بصورت فرمایشی برگزار میگردد. بنا به قوانین قراردادهای جمعی هر نوع اختلاف میان پرسنل و کارفرما به اتحادیه ارجاع داده شده و در صورت جدی بودن اختلافات مذاکرات میان مزبگیران خود اتحادیه و کارفرما به حل و فصل اختلافات میپردازد. در قوانین مربوط به قراردادهای جمعی یک ماده بسیار مهم همانند سلاحی علیه کارگران بکار میرود. بنابر این ماده، هر نوع تعرض از پایین در هنگام مذاکره اتحادیه و کارفرما ممنوع است و افراد خاطی که اقدام به اعتراض از پایین کنند، بلافاصه شغل خود را از دست میدهند. در چنین شرایطی بود که شکل گیری یک مبارزه جمعی و برغم وجود مذاکرات میان اتحادیه و کارفرما، اتبین و ایرج و همکارانشان نه فقط قادر شدند تا مبارزه جمعی را تداوم دهند، بلکه این مبارزات به خیابانها، میادین شهر و رسانه ها کشیده شد. امری که تعجب بسیاری را بر میانگیخت.

حقیقت این بود که این مبارزه چندان تداوم یافته بود که ارسال نامه های سرگشاده به مجلس محلی و سیاستمداران و واکنش شتابزده آنان موجب سیاسی شدن این مبارزه جمعی گشت. آن هنگام که ایرج و آتبین به سخنرانی در تجمعات میپرداختند، اتحادیه‌هایی که آنان عضوشان بودند ضمن اخطار به آنان خطر فسخ استخدام و توقف کامل روند حقوقی را مطرح میکردند. پاسخ ایرج و آتبین اما روشن بود: شما به مذاکرات خود در همان چارچوب که ما با شما توافق کرده‌ایم ادامه دهید، این تجمعات و تظاهرات هیج اشاره به ان مذاکرات نخواهد کرد. چرا که ما برای آزادی نشر و بیان در محیط کار گرد آمده ایم و شما مشغول مذاکره حول مسائل دیگری هستید. این پاسخ رسمی در عین حال خلغ ید شدن کارفرما و اتحادیه بود. در چنین شرایطی است که تجمعات در مقابل مجلس محلی شهرک و میادین شهر کماکان ادامه دارد.

اکنون با گذشت مدتی از این روند، بنظر میرسد که این روش اعتراض در حال گسترش است و بسیاری میکوشند تا اعتراضات وجهی سیاسی گیرد،‌امری که راه را برای تداوم مبارزه و سازماندهی میگشاید. مشابه چنین اقدامی هم اکنون در چند شهر دیگر سوئد نیز گسترش یافته است. در شهر اوربورو دو تن از پرسنل با بدست گرفته میکروفون در تجمع دوهزار نفره به قدرتمداران اعتراض کرده و مورد حمایت شرکت کنندگان در گردهمایی قرار گرفتند.

اتحادیه‌های فرمایشی کارگران به هراس افتاده و میکوشند تا اعتراضات جاری را به مجراهای فرمایشی و قانونی سوق دهند. بستگان افراد نیازمند به حمایت های درمانی و خدماتی نیز دست به اعتراض مستقیم زده اند.

هر جا که شعار «سکوت در محل کار را بشکنید» گسترش یافته آرامش از خریداران نیروی کار سلب شده است.

از سوی دیگر فشار و سرکوب بر علیه پرسنل مبارز و معترض رو به افزایش است. تنها یک نیروی متشکل و همبسته کارگری است که میتواند این روند سرکوب و فشار مضاعف را به عقب براند.

نشستها و تجمعات مستقل کارگری مناسبترین راه برای شکل دادن به مقاومت همبسته طبقاتی است. چنین نیرویی باید بتواند قدرت و توان خود در مقابل قدرت حاکم در یک حوزه مشخص مبارزاتی را به نمایش گذارد. تنها در چنین صورتی است که این نیروی همبسته کارگری میتواند راه پیشروی جنبش طبقاتی فروشندگان نیروی کار را باز کند.

با مبارزات متشکل متکی بر عمل مستقیم پرسنل و کارگران همراه شده و صدای آنان را رساتر کنید.

زنده باد عمل مستقیم کارگری.

بسوی آزادی نشر و بیان در محل کار

بسوی تشکیل کانونهای کارگری

سکوت در محل کار را بشکنید!

۴ نوامبر ۲۰۱۳

ترجمه و تلخیص از فراخوان کانون کارگران پارتیله ـ انجمن کار پداگوژیک

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: