در پی یک دوره طولانی مبارزات مداوم معلمان، بازنشستگان و کارگران دیگر بخش‌های صنعتی، موج نوینی از خیزش‌های اعتراضی شهرهای ایران را فرا گرفت. این دور از خیزش اجتماعی، در اعتراض به سرشکن شدن بار بحران اقتصادی و هزینه‌های عظیم نظامی رژیم اسلامی بر دوش کارگران و توده‌های زحمتکش شکل گرفته است. با تشدید اعتراضات، برخی از شهرهای ایران صحنه جنگ گریز خیابانی شده و نیروهای ضد شورش رژیم مافیایی اسلامی دست به سرکوب و کشتار توده‌های عاصی زده‌اند. بنا به اخبار رسانه‌های اجتماعی در اعتراضات اخیر حدود ۱۰ تن از جوانان معترض مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته‌اند.

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: