استراتژی رژیم اسلامی برای سرکوب خیزش از طریق ایجاد جنگ شهری، یعنی تهاجم وحشیانه به محلات مسکونی و منازل مردم، با نیروی عظیم جنبش اعتراضی و سپر دفاعی جوانان در محلات به شکست کشیده شد. نیروهای سرکوبگر و اموزش دیده رژیم اسلامی برای عقب راندن خیزش اعتراضی اقدام به يورش وحشیانه به محلات و منازل مردم کردند. رژیم اسلامی تلاش کرد تا با ایجاد جو ترور و ارعاب در محلات، مراکز شهر و خیابانها را تحت کنترل مجدد نیروهای امنیتی در آورد. این استراتژی که بر سه پایه، عملیات مسلحانه (رزم شهری) با تهاجم به محلات و منازل مردم، عملیات پلیسی و ادم ربایی و اقدامات انحرافی از درون جنبش اعتراضی استوار شده، بعد از اعلام پایان اعتراضات توسط سران سپاه پاسداران و هشدار به مردم به اجرا درامد. استراتژی جنگ شهری اما در همان روزهای اول با عقب نشینی نیروی های سرکوب از محلات و تسخیر مجدد میادین و خیابانها توسط فرزندان کارگران و حتی فرار گسترده نیروی سرکوب از مراکز شهرهای تهران، کرج و رشت، بطور کامل شکست خورد. خیزش اعتراضی به رغم بکارگیری استراتژی جنگ شهری و عملیات مسلحانه در محلات و منازل مردم، کماکان خصلت تهاجمی خود را حفظ کرده است.

در شرایطی که استراتژی این بیرحم ترین رژیم سیاسی تاریخ ننگین سرمایه داری، بر عملیات مسلحانه در محلات و ایجاد فضای جنگ شهری استوار شده، تشکیل گاردهای دفاع از محل زیست و کار یک گام ضروری برای پیشروی خیزش اعتراضی میگردد. گاردهای دفاع باید سازماندهی رسیدگی به زخمی های اعتراضات و تامین امنیت پزشکان و پرستارانی که به درمان زخمی های جنبش انقلابی می‌پردازند را بعهده گیرند. این موثرترین گام در یاری به زخمی ها و ایجاد چتر امنیتی توده‌ای برای حفاظت از پزشکان و پرستارانی است که در خانه‌ها به جراحی و مداوای آسیب دیدگان میپردازند. اقدامات گاردهای دفاع از محلات باید از حالت خودجوش به عملیات با برنامه و هدفنمند در هماهنگ بدل شوند. این امر راه را برای سازماندهی و تجهیز گاردهای دفاع از محل زیست و کار میگشاید. سازماندهی و تجهیز گاردهای دفاع از محل زیست و کار گامی ضروری برای عقب راندن نیروی سرکوب از محلات و تشکیل شوراهای محل و ناحیه شهری است.

بسوی تشکیل گاردهای دفاع از محل زیست و کار،

بسوی تشکیل کمیته‌های اعتصاب ،

بسوی تشکیل شوراهای محل زیست و کار.

زن زندگی آزادی – اداره شورایی

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

۱۲ آبان ۱۴۰۱

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: