امروز نیز دانشگاهها و مدارس کشور مرکز ثقل تجمعات اعتراضی دانشجویان و دانش آموزان بود. علاوه بر شعارهای معمول، شعارهایی نیز در اعتراض به کشتار زندان اوین داده شد با آغاز تیرگی شب، تجمعات جوانان در محلات برخی شهرها نیز آغاز شد که درگیرهایی نیز بدنبال داشت. تصاویر زیادی نیز از تیراندازی و تهاجم مزدوران رژیم بسوی رهگذران و و مردم در رسانه‌های اجتماعی جریان داشت. شعار نویسی و پخش اعلامیه که به ابتکار کانونهای اعتراضی انجام شد، در بسیاری از خیابانها ومیادین شهر به جشم میخورد.

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: