بیام آوران مرگ و آدمکشان رژیم اسلامی در سحرگاه امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ خبر اجرای حکم اعدام متهمان پرونده معروف به «خانه اصفهان»، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را اعلام کردند. خبر اعدام این سه مبارز زحمتکش موجی از خشم و انزجار علیه رژیم اسلامی و خیل عظیمی از حمایت و همبستگی اجتماعی با بازماندگان این جانباختگان جنبش اعتراضی را همراه ساخت.

این اقدام جنایتگارانه بخشی از موج گسترده اعدام ها و کشتار اعلام نشده اسرای جنبش اعتراضی است که با هدف عقب راندن جنبش و بازپس گیری دستاوردهای خیزش زن زندگی آزادی صورت میگیرد.

هجوم گسترده نیروهای امنیتی به خانه های کارگران و دستگیریهای لجام گسیخته به بهانه خنثی سازی اعتصابات هدایت شده از خارج کشور، تداوم حملات شیمیایی به مدارس، کشتار زندانیان و اسرای جنبش اعتراضی، بویژه  کشتار فرزندان اسیر و دربند زحمتکشان بلوچ و کرد در هفته های اخیر و سرانجام  تشدید سرکوب زنان، جزئی از تعرض سیستماتیک رژیم اسلامی به جنبش اعتراضی در بعد از فروکش خیزش زن زندگی و ازادی است.

تاریک اندیشان سرمایه داری اسلامی به عبث چنین میپندارند که گویا با تعرض وحشیانه به کارگران وکشتار فرزندان آنان، میتوانند اوضاع را به شرایط پیش از خیزش زن زندگی زندگی ازادی بازگردانند.

 اما به رغم اعدام های گسترده و به رغم  سرکوب زنان در خیابانها، موج عظیم و قدرتمند مبارزه و مقاومت کارگری در هر محل کار تداوم دارد. نه اخبار اعدام روزانه فرزندان کارگران، نه تلاشهای مذبوحانه رژیم اسلامی در ایجاد جو رعب و وحشت و نه حتی دستگیریهای گسترده کارگران مبارز، قادر به عقب راندن اعتراضات و اعتصابات سازمانیافته کارگری نخواهد شد. زوزه های مرگ و اعدام رژیم اسلامی در سحرگاه هر روز، از سر استیصال و در هراس از شعله ور شدن جنبش اعتراضی است.  تداوم اعتراضات کارگری، به رغم همه این جنایات، موج سهمگین دیگری  ازخیزش و قیام های شهری را رقم  خواهد زد.

گرامی باد خاطره  فرزندان جانباخته طبقه کارگر و اسرای جنبش اعتراضی

پیش بسوی تشکیل کمیته های اعتصاب و سازماندهی اعتصاب سراسری

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی

زنده باد انقلاب کارگری

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: