برچسب: جنگ حماس و اسرائیل

علیه کشتار جمعی مردم غزه، علیه جنگ نیابتی در فلسطین و اسرائیل

 نیروهای شبه نظامی حماس در بامداد شنبه هفتم اکتبر قادر شدند تا با تهاجم نظامی برق آسا از طریق زمین، هوا و دریا  به اسرائیل، دیوار امنیتی وچتر دفاعی هوشمند…