دسته: خیزش اعتراضی

زن، زندگی، آزادی: منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران

پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش…

نبردهای خیابانی و قیام‌های شهری، مرحله نوینی از خیزش سراسری

نبردهای حماسی و قیام‌های شهری دیروز و امروز، خیزش سراسری را وارد مرحله نوینی کرده است. مراکز کار هم اکنون در آستانه یک اعتصاب اعلام نشده قرار گرفته‌اند. جوانان میکوشند…

تداوم اعتراضات در تهران و شهرستانها، یکشنبه ۲۴ مهر

امروز نیز دانشگاهها و مدارس کشور مرکز ثقل تجمعات اعتراضی دانشجویان و دانش آموزان بود. علاوه بر شعارهای معمول، شعارهایی نیز در اعتراض به کشتار زندان اوین داده شد با…

بر افراشته باد پرچم جنبش مستقل و انقلابی زنان و استثمار شوندگان

امواج خروشان خیزش فرزندان کارگران، همچنان در تلاطم است. در پانزدهمین روز خیزش سراسری، ایران صحنه مقاومت پر شور جوانان در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی بود. آدمکشان رژیم اسلامی با…

شعله‌های قیام آبان خاموش نخواهد شد

فایل تصویری این پیام در صفحه فیس بوک نشر انترناسیونالیستی ایران همجنان دستخوش طلاطم است.  شعله های خشم زحمتکشان عاصی و بپا خاسته، هنوز از ویرانه های  اماکن قدرت و…