بعد از ظهر روز سه شنبه سوم ماه مه، کارگران بخش درمان و خدمات شهرک پارتیله دست به گردهمایی اعتراضی در میدان اصلی این شهر زدند. این اقدام با فراخوان انجمن کارپداگوژیک و به ابتکار معتمدین کارگری چند محل کار در سطح شهر صورت گرفت. به رغم تلاش کارفرمایان جهت ارعاب کارگران و اقدامات ریاکارانه اتحادیه رسمی بخش خدمات و درمان ( کمونال آربتارن) در مهار و ممانعت از عمل مستقیم کارگری، معتمدین چند مجتمع کارگری با شعارهای شناخته شده جنبش مستقل کارگران در این شهر تجمع کردند.

بعد از تجمع در میدان شهر، صف متحد کارگران تظاهر کننده، با شعارها و پلاکاردهای خود،‌ بسوی مجلس محلی حرکت کرد. پلاکاردها حامل شعارهایی متعددی بودند. شعارهایی که بیانگر خواستهای اصلی کارگران در نامه‌ سرگشاده و طومار اعتراضی دور اخیر آنان بود. برخی از شعارها که در پلاکاردها به چشم میخورد عبارت بودند از: «سکوت در محل کار را بشکنید!»، « آزادی بیان در محل کار»، «آزادی بیان برای کارگران، رفاه برای سالمندان»، «توقف فوری سرکوب، توقف فوری اعمال فشار به معتمدین کارگری»، «برنامه جدید کاری، برنامه بردگی است».

اخبار این اعتراضات در رسانه‌های شهر انعکاس گسترده‌ای داشت و امروز نیز برخی از روزنامه‌های شهری و کشوری از این تجمع رپرتاژ تهیه کرده و با معتمدین کارگری به گفتگو نشستند. روزنامه‌ سراسری کمونال آربتارن، نیز بدلیل فشار اعضاء و کارگران، پیشاپیش با اشاره به ارسال طومار اعتراضی کارگران خبر احتمال برگزاری تظاهرات کارگران را منتشر کرده بود. حضور کارگران در محوطه مجلس شهر، جو جلسه علنی مجلس را تحت شعاع خود قرار داد و نمایندگان جناح‌ها و احزاب سیاسی را درگیر جدال و مشاجرات حول اقدامات سازمان درمان وبهداشت و روسای پرسنل اداری شهر کرد.

در سوئد قوانین سخت‌گیرانه‌ای جهت ممانعت از اقدامات مستقل اعتراضی وجود دارد . این قوانین که جزو قرارداد سه جانبه اتحادیه، کارفرما و دولت است، وقوع هرگونه اعتراض خارج از مقررات مورد توافق قراردادهای جمعی را خلاف قانون دانسته و انجام اقدامات اعتراضی از پایین حتی حول خواستهای صنفی که مورد مذاکره اتحادیه و کارفرما است، میتواند منجر به فسخ قراداد شغلی و لغو استخدام کارگران گردد. این توافقات و مقررات محصول سیاست همزیستی سوسیال دمکراسی و کارفرما بوده و بدلیل ریشه تاریخی وسیاسی خود بدل به فرهنگ کارگری سوئد شده است. همین قوانین و فرهنگ است که مانع شکل گیری اعتراضات و تشکلهای مستقل کارگری، خارج از اتحادیه‌های رسمی گشته است. اتحادیه‌هایی که در عمل نقش کنترل و مهارکننده اعتراضات کارگری دارند.

این فرهنگ و قوانین اما طی دو دهه اخیر از طرف جنبش کارگری سوئد به چالش کشیده شده و استراتژی محافل کارگری سازمانیافته، بويژه مبارزات مستقل کارگری شهرک پارتیله نقش بسزایی در شکل گیری این چالش داشته است. اکنون اقداماتی  نظیر نگارش نامه‌های سرگشاده، جمع آوری طومار و ایجاد شبکه‌ها یا ایجاد انجمن‌های مستقل محل کار، خارج از چارچوب مقررات و فعالیت بوروکراسی اتحادیه‌ای، بدل به یک سنت جا افتاده اعتراضات کارگری شهرک پارتیله شده و در حال گسترش به شهرهای دیگر است. تظاهرات امروز کارگران این شهرک نیز، در پی ابتکار جمع‌های مختلف کارگری جهت ارتقاء مبارزات و عبور این اعتراضات از خط قرمز قراردادهای جمعی، مورد مذاکرات اتحادیه رسمی و کارفرما، و سرانجام سیاسی شدن این مبارزات صورت گرفت. زنده باد مبارزه مستقل کارگران!

۳ ماه مه ۲۰۲۲

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: