از محافل مستقل کارگری تا کانون های انترناسیونالیستی

سابقه فعالین تشکیلات کارگران انترناسیونالیست به یک گروه کارگری تحت عنوان «انقلابیون آزادی طبقه کارگر» و دوره کوتاهی از عمر «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» و سپس تداوم فعالیت متشکل بصورت محافل مستقل کارگری در دهه شصت در ایران برمیگردد. این روند با سازمانیابی جنبش اعتراضی پناهجویان ایرانی در ترکیه توسط «کمیته تدارک اتحاد سراسری پناهندگان» در آنکارا در سال ۱۹۹۱ و سپس سازمانیابی مجدد در «انجمن کارگران پناهنده و مهاجر » و سرانجام ابراز وجود «تشکیلات کارگران انترناسیونالیست» در اول ماه مه ۲۰۰۱ تداوم یافت. ادامه مطلب

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: