آرشیو نشریه مبارزه طبقاتی

توضیج

مبارزه طبقاتی بعنوان نشریه سیاسی خبری «تشکیلات کارگران انترناسیونالیست» در دو دوره بین سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۰ منتشر گشت. مباحث دوره اول این نشریات که در ده شماره متوالی منتشر گشت در این صفحه بتدریج در دسترس علاقمندان به مباحث جنبش کارگری ایران قرار میگیرد.

.