برای مشاهده پیام تصویری کانون نشر انترناسیونالیستی روی لینک کلیک کنید

بار دیگر فریاد دادخواهی زحمتکشان بازنشسته از تهران برخاست. این فریاد دادخواهی هزاران جانباخته و هزاران مجروح و اسیر آبان خونین است. بار دیگر صدای فرهنگیان مبارز و عدالتخواه از مدارس استانهای تهران، فارس، خراسان و کردستان به سراسر ایران رسید. بار دیگر کارگران با تداوم اعتراضات و اعتصابات در کرج، یزد، خوزستان و دهها شهر دیگر، نشان دادند که احکام ضد کارگری بیدادگاه های رژیم اسلامی علیه کارگران، قادر به عقب راندن مبارزه متشکل کارگری نخواهد شد. این احکام نه فقط صدای هفت تپه و فولاد را خاموش نکرد، بل­که تداوم مبارزه کارگری، فریاد نان کار آزادی، اداره شورایی را به خیابانها، مدارس و دانشگاهها رساند. امروز صدها مرکز کار در سراسر ایران دستخوش تجمع ­ها و اعتراضات پی در پی هستند بار دیگر فریاد دادخواهی زحمتکشان بازنشسته از تهران برخاست. این فریاد دادخواهی هزاران جانباخته و هزاران مجروح و اسیر آبان خونین است. بار دیگر صدای فرهنگیان مبارز و عدالتخواه از مدارس استانهای تهران، فارس، خراسان و کردستان به سراسر ایران رسید. بار دیگر کارگران با تداوم اعتراضات و اعتصابات در کرج، یزد، خوزستان و دهها شهر دیگر، نشان دادند که احکام ضد کارگری بیدادگاه های رژیم اسلامی علیه کارگران، قادر به عقب راندن مبارزه متشکل کارگری نخواهد شد. این احکام نه فقط صدای هفت تپه و فولاد را خاموش نکرد، بل­که تداوم مبارزه کارگری، فریاد نان کار آزادی، اداره شورایی را به خیابانها، مدارس و دانشگاهها رساند. امروز صدها مرکز کار در سراسر ایران دستخوش تجمع ­ها و اعتراضات پی در پی هستند.

کارگران نواحی صنعتی کرج و تهران! اینبار نوبت شماست. این شما هستید که باید با اعتصاب و اشغال مراکز کار و بستن جاده­ های اطراف تهران، فرمان ایست به ماشین سرکوب رژیم اسلامی دهید. این شما هستید که باید با اعتصاب و اشغال مراکز کار و مسدود کردن جاده های اطراف تهران، یگانهای ویژه سرکوب را زمینگیر سازید. آغاز اعتصاب در نواحی صنعتی تهران و کرج و مسدود شدن جاده ­های تهران به شهرهای اطراف، یعنی اعلان آغاز اعتصاب سراسری. کارگران نواحی صنعتی تهران و کرج به هوش باشید، اینبار نوبت شما است.

زنان رزمنده!  کارگران بی مزد کار خانگی!  راه بندان آبان ابتکار شما بود. آتش  قیام آبان به فرمان شما زنان  شعله­ور گشت. شما زنان هم جان­ فشانان آبان هستید و هم داغ داران لاله­ های این ماه خونین. شما باید بار دیگر در خط مقدم اعتصاب سراسری بایستید. گاردهای دفاع از محل زیست و کار باید بدست توانمند شما زنان تشکیل گردند. زنان رزمنده  و جسور،  بپا خیزید!

رانندگان زحمتکش، شما خود بر اهمیت صنعت حمل نقل در سوخت و ساز ماشین  سرکوب مافیای اسلامی واقف هستید. شما میتوانید حرکت این ماشین جنایت را در زمین و هوا متوقف سازید. شما میتوانید به عنوان پیام آوران اعتصاب، جاده­ های سراسر ایران را تسخیر کنید. بپا خیزید!

دانشجویان، فرزندان کارگران! بار دیگر، زمان بلند شدن فریاد عدالتخواهی شما از دانشگاههای کشور، فرا رسیده است. بپا خیزید! این، اولین بار در تاریخ معاصر ایران است، که مبارزه متشکل دانشجویان دستخوش گروه بازی­ دسته­های دلال سیاسی و شهرت طلب نشده است. این اولین بار است که فریاد ما کارگران از گلوی شما دانشجویان، شعار نان کار آزادی، اداره شورایی را سر میدهد. فرزندان بپاخیزید!

کارگران سراسر ایران، کارگران نواحی صنعتی استانهای تهران و البرز، اعتصاب سراسری،  تنها قدرتی است که از تکرار کشتار خونین آبان ممانعت کرده و فرمان ایست به ماشین سرکوب رژیم اسلامی میدهد. تنها با اعتصاب سراسری است که جوانان ما قادر میشوند تا مراکز سیاسی، نظامی و اداری را تسخیر کرده و کار مافیای سرمایه­داری اسلامی  یکسره کنند.

پیش بسوی تشکیل کمیته های اعتصاب و تدارک اعتصاب سراسری.

پیش بسوی تشکیل گاردهای دفاع از محل زیست و کار

نان کار آزادی، اداره شورایی

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

2 دی 1398- 23 دسامبر 2019

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: