امواج خروشان خیزش فرزندان کارگران، همچنان در تلاطم است. در پانزدهمین روز خیزش سراسری، ایران صحنه مقاومت پر شور جوانان در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی بود. آدمکشان رژیم اسلامی با گشودن آتش بسوی زحمتکشان زاهدان، دهها تن را کشته و زخمی کردند. اما به رغم این تهاجم ددمنشانه، موج خیزش اخیر همچنان تداوم دارد.

زنان رزمنده، گیسوان بریده خویش را به باد سپرده و چادر میسوزانند تا جوانان، بر گرد حلقه‌‌های آتش، رقص رزم بپا کنند. فریادهای مرگ بر دیکتاتور از میانه دیوارهای فروریخته هراس و از پس پنجره های تاریک عبور کرده و بر فرق پاسداران شب فرود میایند. جوانان عاصی، عزم آن دارند تا با تداوم اعتراضات و بدل کردن مدرسه، دانشگاه و خیابان به سنگر نبرد سراسری، کار استبداد مذهبی را یکسره کنند.

این بار نه مراکز کار ،‍ بلکه مدارس، دانشگاهها و میادین نیمه تاریک شهرها هستند که در پیشاپیش جنبش اعتراضی قرار گرفته‌اند. این نسل جوان عاصی، آهنگ رهایی از چنگ استبداد کرده است. کارگران و اقشار زحمتکش نیز مغرور، از نبرد حماسی فرزندانشان، با آنان همراه گشته‌اند. وجه ضد استبدادی این جنبش، همانند نقش اساسی زنان در این مبارزه تاریخی، هرکز به معنای تغییر ماهیت این خیزش پر فراز و نشیب نیست. سیر آتی اعتراضات نشان خواهد داد که تلاشهای قدرتهای مذاکره و معا مله کننده با رژیم اسلامی برای سوار شدن بر موج این اعتراضات، بدان سادگی که مدیا و مزدوران آنان به تصویر میکشند، نخواهد بود.

سیاستمداران دول غربی، همانها که بیش از چهار دهه با تامین سلاح و ابزار سرکوب و دیپلماسی مهار، به تداوم حاکمیت مستبد ایران یاری رسانده‌اند، با آشکار شدن لرزش بنیادهای حکومت اسلامی، میکوشند تا در نقش مدافعان این خیزش ظاهر شده و با سوار شدن بر امواج اعتراضات ، آنرا مهار کنند. اینان میکوشند تا با سرهم کردن آلترناتیو سیاسی، از مورد هدف قرار گرفتن پایه‌های نظام سرمایه‌داری ایران، ممانعت بعمل آورند.

از جناح‌های جهانی قدرت گرفته تا  گروههای ناراضی درون رژیم اسلامی، همه و همه گمان میبرند که خصلت ضد استبدادی این خیزش تاریخی و روی آوری سریع نسل جوان بسوی مدرنیته، به معنای قانع شدن این نسل به آزادی های نیم بند دمکراتیک،‌ و در نتیجه باز شدن راه برای تسخیر ایران بمثابه بازار سرما‌يه داری غرب است. اما پیشروی آتی جنبش اعتراضی و بروز صف آرایی طبقاتی درون این جنبش، پرچم استقلال و انقلاب استثمار شوندگان را خواهد افراشت.

زنده باد جنبش مستقل و انقلابی زنان و استثمار شوندگان.

۸ مهر ۱۴۰۱ – ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: