Omkring 900 människor dog


Omkring 900 människor dog inatt. Omkring 400 människor dog förra veckan. De riskerade sina liv för att inte förlora dem. Men de förlorade.

I Syrien är det krig, i Libyen är det kaos. Västvärlden skapar krig och kaos för människor, för att skapa fred och ordning runt de viktiga oljekällorna. När människorna flyr från kriget, kaoset, döden, möts de av murar. Murar runt det Europa som varit med och raserat deras tillvaro. Murar runt flyktingförvaret de sätts på om de överlevt färden.

De världsledande politiker som organiserade krigen under parollerna ”demokrati”, ”fred” och ”välfärd” pratar nu om humanitära insatser, om att motarbeta flyktingsmugglingen. Själva är de väl medvetna om att de är delaktiga i Libyens, Syriens och Iraks förstörelse och massmord.

För Europa vill inte ha dessa människor. Europa är i kris, har redan för många arbetslösa. Stora volymer olja är nödvändigt, stora volymer människor är bara ett problem. Människor som tvingats över havet för att deras liv blivit sönderslaget, sätts i burar om de överlever färden. De som dör belönas med medborgarskap.

De levande har inget värde. De behövs inte som arbetskraft – alltså är de värdelösa som människor. De döda har ett värde: de ger politikerna en chans att framstå som mänskliga. Att tilldela döda människor medborgarskap och begrava dem i Europa är billigare än att skicka tillbaka kropparna. De döda får kistor och rosor. De överlevande straffas.

19 april 2015

Föreningen Pedagogiskt Arbete

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *