Internationella kvinnodagen


Idag är det åttonde mars, den internationella kvinnodagen. Idag, liksom många andra dagar, hör vi om hur styrelser inte är jämställda. Vi hör om att kvinnor tjänar mindre än män, även när de gör samma jobb. Vi hör om hur mäns stressnivå sjunker när de kommer hem – medan kvinnors stressnivå stiger när de kommer hem från sitt arbete.

Just nu hör vi återigen på nyheterna om vinster i välfärden. Det diskuteras intensivt: det pratas om kvaliteten, skattepengarna, självbestämmandet. Man intervjuar företagare, politiker, chefer.

Vården och omsorgen är en viktig fråga. Det är en viktig feministisk fråga, eftersom det ofta är kvinnor som tar hand om barn och gamla föräldrar. Vi vårdar på jobbet, vi tar ut de flesta ”vård av barn- dagarna”, och vi utför dessutom ”vård av frisk man” på fritiden. Vi utför dåligt avlönat arbete på jobbet, och oavlönat arbete hemma.

Att försöka påverka jämställdheten hemma är en ensam kamp. De kvinnor som bor med män får ta den striden själva. Alla kvinnor bor inte med män. Många kvinnor är ensamstående med barn, och har i vardagen ingen att kräva mer ”hjälp” av. Det gör inte att strävan efter jämställdhet i hemmet är mindre viktigt, men den hänger också ihop med andra frågor. De som har råd kan t ex alltid betala andra (kvinnor) för att utföra hemarbetet.

De allra flesta kvinnor sitter inte i styrelser. Inte de flesta män heller. Representationen i styrelser är ingen viktig fråga för oss. Det är en fråga som rör en liten, liten klick. Och även om det är orättvist att kvinnliga styrelseledamöter tjänar mindre än manliga, är det en mycket större orättvisa att en styrelseledamot eller toppchef kan tjäna 200 000 kr i månaden medan vissa av oss inte ens tjänar 20 000 kr. De offentliga styrelserna, i kommun, landsting och stat, är mer jämställda än styrelserna i den privata sektorn. Vad spelar det för roll för oss kvinnor som jobbar? Ingenting. De är våra chefer. De har makt över oss. Som personer ska de, liksom vi, vara lika mycket värda alldeles oavsett kön, sexualitet, etnicitet, ålder eller funktionsvariationer. Men som chefer har de makt över oss och över våra liv.

Nu när vinster i välfärden diskuteras – vem frågar oss som jobbar? Vem frågar alla oss hundratusentals människor som faktiskt utför arbetet? Alla vet vad som händer om någon i toppen är borta en dag – ingenting. Vi vet också vad som händer om någon av oss är borta en dag, för det är vi som får försöka hantera kaoset som uppstår.

De som sitter på makten är lojala med varandra. Kvinnliga chefer är lojala med manliga chefer – inte med kvinnliga vårdarbetare. Ibland försöker de få oss att tro något annat, men det visar sig alltid bara vara bluff, ett sätt att splittra oss som jobbar; alla oss kvinnor ”på golvet” och de få män som är våra kollegor. Om vi blir utsatta för sexuella trakasserier reageras det starkt – om det passar chefen. Är det chefens favorit eller en annan chef som trakasserar händer ingenting. Gubbarna i toppen sitter tryggt, med stöd av de få kvinnor som lyckats klättra uppåt. Deras jämställdhet, deras feminism betyder att några få kvinnor ska ha samma rätt som några få män att bestämma över andra människor och tjäna grova pengar på det.

Kampen för jämlikhet måste föras på alla arenor av livet – hemma, i offentligheten, på arbetet. Men hemma är vi själva. På jobbet är vi tillsammans. På jobbet är det vi som sliter varje dag, som sliter ut våra kroppar för andra, utan att få ordentligt betalt för det och med låg status. Utan att bli tillfrågade om vår åsikt om saker som rör oss på alla plan. Utan makt över vårt arbete. Makten över vår tid och makten över vårt arbete är en viktig feministisk fråga. Det handlar om makten över vårt liv. Ingen annan kommer att lyfta upp oss. Vi måste lyfta oss själva, och lyfta varandra! Tillsammans kan vi också bära de som inte orkar lyfta sig själva.
Vi vill inte ha elitens ”jämställdhet”. Vi drömmer om total jämlikhet. Det är vår feminism.

8 mars 2015

Hämtad från Föreningen Pedagogiskt Arbete

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *