Terrordåd i Paris


I natt genomfördes en rad dödliga terrordåd som skördade 130 liv och skadade 300 människor i Paris. Många frågar sig varför just Paris har valts. Media besvarar frågan genom att lyfta Frankrikes blygsamma delaktighet i USA-ledda flygattacker mot IS. Samtidigt betonas mer polisiära insatser, gränskontroller och en ännu mer intensiv krigsföring i mellanöstern.

I dagens Europa existerar två olika fanatiska rörelser som bygger sina politiska strategier på terrorism. Den ena är den höger nationalistiska vitmakt-rörelsen och den andra är jihadister som söker sig mot IS. Den första strävar efter att upprätthålla en arisk stat (AS) genom att rensa västvärlden. Den andra strävar efter en medeltidsliknande islamisk stat (IS) genom att rensa alla icke troende från jorden.
Dessa rörelser fungerar som världsmakternas tryckgrupper i de regionala eller parlamentariska maktkamperna. Dessa världsmakter driver också en internationellt legitimerad statsterrorism. Det är egentligen denna statsterrorism som skapat de framväxande polariserade tryckgrupperna på båda nationell och internationell nivå. Dessa stormakter driver ett ”ombudskrig” för erövrandet av nya marknader.

Idag är det välkänt att USA och dess allierade byggde upp Al-Qaida i Afghanistan under 1980-talet. Al-Qaida agerade som motvikt mot Sovjetunionens närvaro i detta land. På samma sätt skulle IS, som i början ingick i den syriska oppositionen, vara en motvikt mot den syriska staten.

Dagens framväxande informella terrorism är ett resultat av västmakternas tidigare strategi i länder som Irak, Libyen och Syrien. Uppkomsten av irakiska IS är en produkt av USA:s politiska strategi i Irak. USA:s massaker i Falujah, där tusentals liv skördades, och USA:s behandling av krigsfångar på Abu Ghoraibs fängelse, har idag hittat sin motsvarighet hos den islamiska staten.

Det dör tusentals människor via attacker som genomförs av Israel och USA och deras allierade i dessa krigsdrabbade länder. Dessa attacker motiveras genom att personer och grupper blir dömda som terrorister utan någon rättslig provning. Denna statsterrorism har skapat sin motpol, den fundamentala fanatiska terrorrörelsen. En mörk rörelse som är en direkt produkt av statsterrorismen.

Å ena sidan bevittnar vi den ökande massflykten från mellanöstern, å andra sidan ökar trycket mot miljoner invånare i Europa, vars familjer kommer från Europas tidigare kolonier eller dagens krigsdrabbade länder. Mot denna bakgrund ser vi hur ungdomarna från Europas förorter söker sig mot IS. Områden som starkt präglas av arbetslöshet, utanförskap och ett systematiskt förtryck.

Dagens terrorism är inte ett problem utanför Europas gränser. Det är ett absolut europeiskt problem. Dagens självmordsbombare är ungdomar födda i europeiska förorter med ökande klassklyftor, utanförskap och en strukturell diskriminering. De som sträcker pekfingrarna mot gränser vet väl att det är dessa ungdomar som söker sig till IS, vilket framförallt är ett ”europeiskt problem”.
Denna terrorism, vare sig den är statlig eller icke statlig, är ett krig mot arbetande människor och mot hela mänskligheten. Det var arbetarklassens ungdomar och familjer som skördades i kriget i Irak, Syrien och Libyen. Det är arbetande människor som skördades i Paris. Människor som efter en intensiv arbetsvecka gett sig ut för att återhämta sig inför den kommande veckans enformiga arbetsliv. Det är dessa människors liv som skördas av den blinda icke-statliga och den statliga terrorismen.
Våra tankar går till offren och deras anhöriga.

Föreningen Pedagogiskt Arbete

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *