Om oss


Internationalistworkers är varken ett fackförbund eller ett ideologiskt självutnämnt ledarskap. Vi är några stridbara arbetare med socialistiska idéer. Vi är en produkt av arbetets ständiga motstånd mot kapitalets tvång. Internationalistworkers är en produkt av en långvarig arbetarkamp med rötter i olika länder under olika tider. Vår politiska existens är samtidig en bekräftelse på den självständiga arbetarkampens Read More