Första maj-tågets paroll: människans befrielse från löneslaveriet


För hundra år sedan var det revolutionsåret 1917. Människor krävde bröd, fred och rättvisa. Denna morgon har svenska nyheter framför allt tre saker att berätta: USAs president Trump närmar sig Indonesiens president Duterte för att alliera sig mot Nordkorea. En moské har brunnit i Sverige. Och det blir soligt väder i de södra delarna av Read More

Om oss


Internationalistworkers är varken ett fackförbund eller ett ideologiskt självutnämnt ledarskap. Vi är några stridbara arbetare med socialistiska idéer. Vi är en produkt av arbetets ständiga motstånd mot kapitalets tvång. Internationalistworkers är en produkt av en långvarig arbetarkamp med rötter i olika länder under olika tider. Vår politiska existens är samtidig en bekräftelse på den självständiga arbetarkampens Read More