Första maj-tågets paroll: människans befrielse från löneslaveriet


För hundra år sedan var det revolutionsåret 1917. Människor krävde bröd, fred och rättvisa. Denna morgon har svenska nyheter framför allt tre saker att berätta: USAs president Trump närmar sig Indonesiens president Duterte för att alliera sig mot Nordkorea. En moské har brunnit i Sverige. Och det blir soligt väder i de södra delarna av landet.

För hundra år sedan agerade dåtidens media folkbildare. Journalistiken och expertisen utgjorde två av maktens viktigaste stöttepelare. Den ena hade monopol på informationsflödet och den andra på sanningen. Därför började arbetarna skapa egna organisationer och publikationer. De kämpade för minskad arbetstid, bättre arbetsförhållanden och för avskaffandet av lönearbetet som sådant. Men kapitalismen visade sig ha kapacitet att integrera dessa processer i sina strukturer.

Förstamaj-tåget är en symbol för den kollektiva kampens seger för drygt hundra år sedan. En kamp för bättre möjligheter till ett mänskligare liv. Förstamajfirandet blev en symbol, en tradition för att fortsätta denna kamp för människans befrielse.

Vad är det vi firar idag? I år uppmanas vi av
Socialdemokraterna att delta i det statligt arrangerade förstamajtåget under parollen ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. Handelsanställdas förbund uppmanar sina medlemmar att samlas under parollen ”Heltid såklart” och ”Sluta hyvla arbetstider”.

Arbetarklassens ständiga kamp mot arbetets tvång och kontroll har varit en av de faktorer som påverkat samhällets utveckling mest. Ett samhälle, där det tidigare förtryckande produktionssystemet – taylorismens och fordismens löpande band – ersatts av nya organisationsformer för att upprätthålla ordningen. Ett samhälle, där den informationsteknologiska utvecklingen gjort att elitens och medieföretagens monopol på information och sanning inte existerar på samma sätt som förr. Nya gigantiska plattformsföretag som Facebook och Google har utmanat de traditionella medieföretagen, genom att ge varje person möjligheten att inta en individuell position i det så kallade postmassmediala samhällets publicistiska infrastruktur. Precis som den nya organisationsformen på arbetsplatsen, där arbetsgivaren ger varje arbetare möjlighet att inta en individuell position i arbetsgivarens förtryckande horisontella ledarskapsstil.

Den nya informationsteknologin innebär nya möjligheter att organisera sig. Vi i Partille är ett av flera exempel på att det går att använda sig av dessa nya möjligheter. Vi har lyckats bryta isoleringen på arbetsplasten och inta en kollektiv position i informationsflödet. Kommunens lokala tidning och radio har gång på gång tvingats att publicera nyheter kring de händelser som vi arbetare vill få fram, eftersom vi annars ändå når ut via sociala medier och andra kanaler.

Kapitalismens behov av nya marknader kan inte längre hitta sina lösningar genom krigs- och återuppbyggnadsindustri. Den borgerliga ideologin, precis som dess demokratiska system, håller på att haverera inifrån. Ju mer makthavarna talar om fred, desto fler människoliv skördas av den statliga och icke-statliga terrorismen. Byggandet av ett nytt samhälle är mer aktuellt än någonsin. Dagens kamp, liksom arbetarnas kamp för hundra år sedan, handlar inte om heltid eller kortare arbetstid. Nu, liksom för hundra år sedan, handlar det om ett mänskligt liv bortom kapitalismens kaos och lönearbetets slaveri. Vårt förstamajtåg är varken för heltidsarbete eller för bevarandet av den svenska modellen av löneslaveriet. Vi firar första maj för människans befrielse.
1 maj 2017

Hämtad från:

Föreningen pedagogiskt Arbete

https://www.facebook.com/partille.personal

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *